Skip to content

De huurvoorwaarden van de verhuurders

Samenvatting

Op deze site vindt u per verhuurder een pagina met informatie over de verhuurder, de campers en over onder meer het ophalen en inleveren van de camper. Op die pagina kunt u ook de huurvoorwaarden inzien en downloaden. Omdat deze documenten in het Engels zijn opgesteld en in veel opzichten op elkaar lijken, vatten wij hieronder de belangrijkste zaken voor u samen. Let op: wij adviseren u de voorwaarden van uw verhuurder goed door te lezen. Er kunnen verschillen per verhuurder zijn. Voordat u de camper mee krijgt, dient u de voorwaarden ter plaatse voor akkoord te tekenen.

McRent Family Luxury camper

Ophalen en inleveren

Staat van het voertuig

U erkent dat het voertuig eigendom is van de verhuurder en dat deze in goede staat wordt geleverd met een volle tank. U verzekert zich hiervan tijdens uw eigen inspectie van het voertuig. U erkent dat de enige aanwezige schade de schade is die is genoteerd in het rapport dat tijdens de inspectie wordt opgemaakt. Schade die de verhuurder bij het inleveren constateert en die niet in het rapport is opgenomen, wordt verhaald op de huurder.

Indien u de camper niet terugbrengt op de inleverlocatie of op een andere locatie dan in uw contract staat, brengt de verhuurder de kosten voor het ophalen van de camper plus de kosten van extra benodigde huurdagen aan u in rekening. Ook als dit buiten uw schuld gebeurt. De verhuurder gaat ervan uit dat u zich tegen mogelijke risico’s verzekert. Indien u de camper te laat terugbrengt op de inleverdag, brengt de verhuurder de extra tijd na de uiterlijke inlevertijd in rekening.

Voor het inleveren van de camper dient u deze vol te tanken. Wanneer de tank te weinig brandstof bevat, brengt de verhuurder een aanzienlijk hoger bedrag dan aan de pomp in rekening. Bij het inleveren dient de camper redelijk schoon te zijn: het toilet en de afvalwatertank moeten geleegd zijn en er mag geen modder in de camper aanwezig zijn. In de camper mag niet gerookt worden.

Wanneer u tijdens uw reis uw huurperiode wilt verlengen, moet u daarvoor altijd vooraf toestemming vragen aan de verhuurder. Doet u dit niet, dan brengt de verhuurder een extra toeslag in rekening voor elke dag dat u de camper later terugbrengt of loopt u zelfs het risico dat de camper als gestolen wordt gemeld. Ook als u uw inleverlocatie wilt wijzigen, dient u vooraf toestemming aan de verhuurder te vragen.

McRent Urban Plus

I.g.v. overtredingen of schade

Financiële verplichtingen

U geeft de verhuurder toestemming om uw creditcard te belasten in geval dat de verhuurder boetes ontvangt voor negeren van tolwegen, parkeer- en snelheidsovertredingen. De verhuurder brengt ook administratiekosten voor de verwerking van de boete(s), en diefstal van of schade aan het voertuig in rekening.

Geen recht op restitutie

Wijziging voertuig

Indien om welke reden dan ook de door u geboekte camper niet beschikbaar is, behoudt de verhuurder zich het recht voor om u een ander voertuig aan te bieden. Er is in dat geval geen sprake van contractbreuk, u betaalt geen extra kosten en heeft geen recht op restitutie (of de verhuurder bepaalt op hoeveel restitutie u recht heeft). Indien u zelf besluit tot een vrijwillige downgrade, heeft u eveneens geen recht op restitutie.

Apollo Family Voyager
Avis CarAway - Adventure Camper Van Plus 4 pax

Periodiek

Controleren

Tijdens de huur van uw voertuig dient u periodiek te controleren of er nog voldoende olie, koelvloeistof en ruitenwisservloeistof aanwezig is. In geval van mechanische schade als gevolg van nalatigheid van dit onderhoud verhaalt de verhuurder de kosten hiervan op u. Ook de bandenspanning dient u te controleren.

Just Go Rainbow camper

Z.s.m. contact met verhuurder

pech onderweg

Bij mechanische problemen of problemen met de camperuitrusting onderweg, dient u de verhuurder direct daarover te informeren om hem in de gelegenheid te stellen het probleem te verhelpen. Doet u dit niet, dan wordt het probleem geacht onbelangrijk te zijn. U kunt dan de verloren tijd niet verhalen op de verhuurder. Indien men constateert dat het probleem had kunnen worden voorkomen (bijvoorbeeld als u zichzelf buitensluit of bij een lege accu doordat u de verlichting aan heeft laten staan), worden de kosten op u verhaald.

Elke schade tot een beperkt bedrag (dit verschilt per verhuurder) kunt u zelf laten repareren. U krijgt de kosten dan vergoed. Bij reparaties dient u eerst contact op te nemen. Wat wel en niet als defect wordt beschouwd, en wat wel en niet wordt gerestitueerd, kan per verhuurder verschillen. We adviseren u de voorwaarden hier goed op door te lezen.

Reizen met kinderen

Kinderzitjes

U aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de toepassing en het gebruik van kinderzitjes in de camper.

Camper met kinderzitje
Rent Easy Family Classic

Bij een aanrijding

Aangifte doen

In geval van een aanrijding handelt u eigenlijk net zoals in Nederland. U vult samen met de andere partij het schadeformulier in, en informeert de politie en de verhuurder. Wat er wel en niet vergoed wordt, hangt af van de verzekering die u afgesloten heeft en de hoogte van uw eigen risico.

Let op: bij sommige verhuurders dient u binnen 24 uur de aanrijding te melden. Zo niet, dan vervallen direct alle rechten op schadedekking!

Eland verkeersbord

Uitgesloten van dekking

Goed opletten

Ondermeer de volgende zaken zijn uitgesloten van verzekeringsdekking:

  • waterschade ontstaan door op het strand te rijden
  • schade door rijden op onverharde wegen wanneer dit niet is toegestaan
  • schade door een aanrijding met een dier of door uitwijken (let op: dit gebeurt vaak bij zonsondergang en ’s avonds)
  • schade door rijden onder invloed van drugs of alcohol

Daarnaast is ook bij bepaalde verhuurders schade aan het dak en de bodem van de camper niet verzekerd. Deze worden vaak veroorzaakt doordat de hoogte van de camper niet goed wordt ingeschat of bijvoorbeeld te hard over een drempel wordt gereden.

Lees hier goed de huurvoorwaarden van uw verhuurder op na.

Back To Top